hands on faceJeg blir misbrukt – hva skal jeg gjøre?

Hvis du blir misbrukt, kan det hjelpe å huske dette:

  • Du er ikke alene. En kvinne i fire misbrukes i løpet av livet hennes.
  • Du trenger ikke å forholde seg til dette på egen hånd.
  • Misbruket er ikke din feil.
  • Du kan ikke endre din partner.
  • Vold i nære relasjoner er mot loven.

For støtte eller å diskutere alternativer ringe gratis og i tillit:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5Mandag-fredag)
  • 0808 2000247 National Domestic Violence Helpline (24 timer)

Hvis du føler i fare ikke vær redd for å ringe politiet: 999