hands on faceJsem zneužíván – co mám dělat?

Pokud jste obětí domácího násilí, může pomoci pamatovat:

  • Nejste sami. Jedna žena ze čtyř je týráno během svého života.
  • Nemusíte se s tím vypořádat na vlastní pěst.
  • Zneužívání není vaše vina.
  • Nemůžete změnit svého partnera.
  • Domácí násilí je v rozporu se zákonem.

Pro podporu nebo prodiskutovat vaše možnosti volat zdarma a důvěry:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5Pondělí-pátek)
  • 0808 2000247 Národní linka domácího násilí (24 hodin)

Pokud se cítí ohrožena nebojte se zavolat policii: 999