What Is Domestic Abuse?

Since April 2013, Domestic Abuse has been defined by the Government as

“Any incident or pattern of incidents of controlling, coercive or threatening behaviour, violence or abuse between those aged 16 or over who are or have been intimate partners or family members regardless of gender or sexuality. This can encompass, but is not limited to, the following types of abuse:

• psychological

• physical

• sexual

• financial

• emotional

Controlling behaviour is: ystod o weithredoedd a gynlluniwyd i wneud person yn-ddeddfwriaeth a / neu yn ddibynnol drwy eu gwahanu oddi wrth ffynonellau o gefnogaeth, fanteisio ar eu hadnoddau a'u galluoedd ar gyfer elw personol, eu hamddifadu o'r dulliau sydd eu hangen ar gyfer annibyniaeth, ymwrthedd a dianc a rheoleiddio eu hymddygiad bob dydd.

Ymddygiad cymhellol yn: gweithred neu batrwm o weithredoedd o ymosodiad, bygythiadau, cywilydd a brawychu neu gam-drin arall a ddefnyddir i niwed, cosbi, neu godi ofn ar y dioddefwr

Pa ffurf bynnag y mae'n ei gymryd, cam-drin domestig yn anaml iawn yn ddigwyddiad unwaith ac am byth, and should instead be seen as a pattern of abusive and controlling behaviour through which the abuser seeks power over their victim. Typically the abuse involves a pattern of abusive and controlling behaviour, which tends to get worse over time. The abuse can begin at any time, in the first year, or after many years of life together. It may begin, continue, or escalate after a couple have separated and may take place not only in the home but also in a public place.

Domestic abuse occurs across society, regardless of age, gender, hil, rhywioldeb, cyfoeth, a daearyddiaeth.

Women’s Aid defines domestic abuse as an incident or pattern of incidents of controlling, coercive, threatening, degrading and violent behaviour, including sexual violence, by a partner or ex-partner. It is very common. In the vast majority of cases it is experienced by women and is perpetrated by men.