Donate Lajan

painted hands

  • £ 5 achte yon moun ki ap soufri nan vyolans domestik yon nouvo Sim kat pou yo kapab kenbe yo tèt san danje epi yo rele pou èd. Gen kèk nan moun sa yo nou travay avèk pa janm te gen aksè a telefòn pwòp yo anvan yo.
  • £ 10 peye pou yon fanmi li kouri lakay yo kote yo gen vyolans domestik e li pran yo nan refij la.
  • £ 25 achte manje ijans pou yon fanmi ki sove domestik abi.
  • £ 100.00 sipòte devlopman pèsonèl / edikasyon opòtinite.
  • £200.00 goes towards Play Therapy to help children affected by domestic abuse.

Klike isit la Donate: www.localgiving.org.uk / MK-zak