Помош нас

Вашата поддршка им помага на МК дејствува за да се промени животот на луѓето и, исто така, ги зачувате.

donategoods donatemoney
 

purchasegoodsandservices donatetime

charityoftheyear