MK-Luật là chuyên gia dịch vụ bạo lực gia đình cho MK, đưa vào 2008 Hội đồng Milton Keynes và quản lý viện trợ của phụ nữ Milton Keynes.

Dịch vụ cung cấp

  • Can thiệp khủng hoảng (CIS) - Đường dây trợ giúp, truy cập để tư vấn thông tin, hỗ trợ, khẩn cấp nơi ẩn náu. CIS service is for male and female clients escaping a partner, ex partner (including same sex relationships) or a family member.
  • Khẩn cấp nơi ẩn náu - Chỗ ở mục đích xây dựng cho 28 gia đình với sự hỗ trợ từ các nhân viên chủ chốt. Refuge is for female clients and their children only.
  • Trẻ em và Dịch vụ nhân dân của Young - Cho người dân lánh nạn
  • Nhóm làm việc - Tự do Chương trình, El-Hifzat Ilam (nghĩ ra bởi MK-ACT cho phụ nữ từ một dân tộc thiểu số)
  • Đào tạo: MK ACT offers specialist Domestic Abuse Training for organisations and companies. For more details and costs please email Amanda@mk-act.org
  • Fresh start: A programme of integrated individual sessions designed to change the behaviour of those who use domestic abuse, trong khi cung cấp hỗ trợ cho các đối tác và các đối tác cũ của những người tham gia vào chương trình

Tải về Tờ rơi

pdf3