hands on faceBen taciz ediliyorum – Ben ne yapayım?

Eğer istismar ediliyorsanız, Bu hatırlamaya yardımcı olabilir:

  • Sen yalnız değilsin. Dörtte bir kadının hayatı boyunca suiistimal edilmektedir.
  • Siz kendi başınıza uğraşmak zorunda değilsiniz.
  • Kötüye sizin suçunuz değil.
  • Siz eşinizin değiştiremezsiniz.
  • Aile içi şiddet yasalara aykırıdır.

Destek veya tartışmak için için seçenekleri özgür ve güven içinde arayın:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5pm Pazartesi-Cuma)
  • 0808 2000247 Ulusal Aile İçi Şiddet Yardım Hattı (24 saat)

Eğer risk altında hissediyorsanız polis çağırmak için korkmayın: 999