hands on faceAko inabuso – kung ano ang dapat kong gawin?

Kung ikaw ay inabuso, maaaring makatulong sa tandaan ito:

  • Hindi ka nag-iisa. Isang babae sa apat na inabuso sa panahon ng kanyang panghabambuhay.
  • Hindi mo haharapin ang mga ito sa iyong sariling.
  • Pang-aabuso ay hindi ang iyong kasalanan.
  • Hindi mo maaaring baguhin ang iyong kasosyo.
  • Ang karahasan sa tahanan ay labag sa batas.

Para sa suporta o upang talakayin ang iyong mga pagpipilian tumawag libre at sa pagtitiwala:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5pm Lunes-Biyernes)
  • 0808 2000247 National Domestic Violence Helpline (24 oras)

Kung sa tingin mo ay nasa panganib huwag matakot na tumawag sa pulis: 999