hands on faceฉันถูกทำร้าย – สิ่งที่ฉันจะทำ?

หากคุณกำลังถูกทำร้าย, มันอาจจะช่วยจำนี้:

  • คุณไม่ได้อยู่คนเดียว. ผู้หญิงคนหนึ่งในสี่ถูกทารุณกรรมในช่วงชีวิตของเธอ.
  • คุณไม่ได้มีการจัดการกับนี้ด้วยตัวคุณเอง.
  • ทำผิดกฎเกี่ยวไม่ได้เป็นความผิดของคุณ.
  • คุณไม่สามารถเปลี่ยนคู่ของคุณ.
  • ความรุนแรงในครอบครัวผิดกฎหมาย.

สำหรับการสนับสนุนหรือพูดถึงทางเลือกของคุณโทรฟรีและในความเชื่อมั่น:

  • 0344 375 4307 ACT MK(9-5วันจันทร์ถึงวันศุกร์)
  • 0808 2000247 สายด่วนความรุนแรงในประเทศแห่งชาติ (24 ชั่วโมง)

ถ้าคุณรู้สึกว่ามีความเสี่ยงไม่ต้องกลัวที่จะโทรเรียกตำรวจ: 999