hands on faceUnë jam duke u abuzuar – çfarë duhet të bëj?

Nëse ju jeni duke abuzuar, ajo mund të ndihmojë për të kujtuar këtë:

  • Ju nuk jeni vetëm. Një grua në katër është abuzuar gjatë jetës së saj.
  • Ju nuk duhet të merren me këtë në tuaj.
  • Abuzimi nuk është faji juaj.
  • Ju nuk mund të ndryshoni partnerin tuaj.
  • Dhuna në familje është kundër ligjit.

Për mbështetje apo për të diskutuar mundësitë tuaja telefononi falas dhe në mirëbesim:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5PD hënë-e premte)
  • 0808 2000247 National Domestic Violence Helpline (24 orë)

Në qoftë se ju ndiheni në rrezik mos kini frikë për të thirrur policinë: 999