hands on faceSom zneužívaný – čo mám robiť?

Ak ste obeťou domáceho násilia, môže pomôcť pamätať:

  • Nie ste sami. Jedna žena zo štyroch je týraných počas svojho života.
  • Nemusíte sa s tým vysporiadať na vlastnú päsť.
  • Zneužívanie nie je vaša vina.
  • Nemôžete zmeniť svojho partnera.
  • Domáce násilie je v rozpore so zákonom.

Pre podporu alebo prediskutovať vaše možnosti volať zadarmo a dôvery:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5Pondelok-piatok)
  • 0808 2000247 Národná linka domáceho násilia (24 hodín)

Ak sa cíti ohrozená nebojte sa zavolať políciu: 999