hands on faceJestem nadużywane – co mam zrobić?

Jeśli są nadużywane, może pomóc pamiętać:

  • Nie jesteś sam. Jedna kobieta na cztery jest nadużywany podczas jej życia.
  • Nie masz do czynienia z tym na własną rękę.
  • Abuse nie twoja wina.
  • Nie można zmienić swojego partnera.
  • Przemoc w rodzinie jest niezgodne z prawem.

Do wsparcia lub w celu omówienia opcji call darmo i zaufania:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5od poniedziałku do piątku)
  • 0808 2000247 National Domestic Violence Helpline (24 godzin)

Jeśli czujesz się na ryzyko nie bój się zadzwonić na policję: 999