hands on faceЈас сум се злоупотребува – што ќе правам?

Ако се злоупотребуваат, тоа може да помогне да се сеќава на ова:

  • Вие не сте сами. Една жена во четири се злоупотребува за време на нејзиниот живот.
  • Вие не треба да се справи со тоа на свој.
  • На злоупотреба не е вашата вина.
  • Вие не може да го промени вашиот партнер.
  • Семејното насилство е спротивно на законот.

За поддршка или да разговараат за вашите опции се јавите бесплатно и во доверба:

  • 0344 375 4307 МК Законот(9-5часот од понеделник до петок)
  • 0808 2000247 Националниот семејно насилство линија за помош (24 часа)

Ако сметаш дека се изложени на ризик не се плашете да се јавите во полицијата: 999