ხელები სახეზემე ირღვევა – რა უნდა ვქნა?

თუ თქვენ ირღვევა, მას შეუძლია დაეხმაროს გვახსოვდეს ამ:

  • თქვენ არ მარტო. ერთი ქალი ოთხი არის შეურაცხყოფა დროს სიცოცხლეში.
  • თქვენ არ უნდა გაუმკლავდეთ ამ საკუთარ.
  • ბოროტად არ არის თქვენი ბრალია.
  • თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პარტნიორი.
  • ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ კანონის.

მხარდაჭერისთვის ან განიხილოს თქვენი პარამეტრების მოვუწოდებთ თავისუფალი და ნდობის:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5PM პარასკევი)
  • 0808 2000247 ეროვნული ოჯახური ძალადობის Helpline (24 საათი)

თუ გრძნობთ რისკის ქვეშ არ შეგეშინდეთ მოვუწოდებთ პოლიციის: 999