hands on faceԵս էլ չարաշահել – Ինչ պետք է անեմ,?

Եթե ​​դուք են չարաշահել, դա կարող է օգնել Հիշել այս:

  • Դուք միայնակ չէ. Մի կին, որը չորս չարաշահել է իր ողջ կյանքի ընթացքում:.
  • Դուք չունեք զբաղվել սա ձեր սեփական.
  • Չարաշահելու չէ ձեր մեղքն.
  • Դուք չեք կարող փոխել ձեր գործընկեր.
  • Ընտանեկան բռնությունը դեմ է օրենքի.

Աջակցության համար, կամ քննարկել ձեր ընտրանքներ զանգահարեք ազատ եւ վստահության:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5Թեմա. երկուշաբթի - ուրբաթ)
  • 0808 2000247 Ազգային Ընտանեկան բռնությունների Helpline (24 ժամ)

Եթե ​​կարծում եք, որ վտանգի տակ չեմ վախենա զանգահարել ոստիկանություն: 999