hands on faceMwen viktim abi – ki sa pou m 'fè?

Si yap fè ou abi, li ka ede yo sonje sa a:

  • Ou pa pou kont li. Yon fanm nan kat abi pandan tout lavi l '.
  • Ou pa gen fè fas ak sa a sou pwòp ou a.
  • Abi-a se pa fòt ou.
  • Ou pa ka chanje patnè ou.
  • Vyolans nan kay se kont lalwa a.

Pou jwenn sipò oswa nan diskite sou chwa ou rele gratis ak nan konfyans:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5pm Lendi-Vandredi)
  • 0808 2000247 Nasyonal Vyolans Domestik Liy Asistans (24 èdtan)

Si ou santi ou nan risk pa bezwen pè yo rele polis la: 999