hands on faceEu estou sendo abusada – o que debo facer?

Se sendo abusada, pode axudar a lembrar esta:

  • Non está só. Unha de cada catro mulleres é abusada durante a súa vida.
  • Non ten que tratar con isto por conta propia.
  • O abuso non é a súa culpa.
  • Vostede non pode cambiar o seu compañeiro.
  • A violencia doméstica é contra a lei.

Para apoio ou para discutir as súas opcións conectar gratis e na confianza:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5horas de luns a venres)
  • 0808 2000247 Liña de Axuda Nacional contra a Violencia Doméstica (24 horas)

Se se sentir en risco, non teña medo de chamar a policía: 999