hands on faceRwy'n cael eu cam-drin – beth a wnaf i?

Os ydych yn cael eich cam-drin, gall helpu i gofio hyn:

  • Dydych chi ddim ei ben ei hun. Mae un fenyw o bob pedwar ei gam-drin yn ystod ei hoes.
  • Nid oes rhaid i chi ddelio â hyn ar eich pen eich hun.
  • Nid yw'r cam-drin yn eich bai chi.
  • Ni allwch newid eich partner.
  • Trais yn y cartref yn erbyn y gyfraith.

Am gymorth neu i drafod eich opsiynau ffonio am ddim ac yn gyfrinachol:

  • 0344 375 4307 MK DEDDF(9-5pm Llun-Gwener)
  • 0808 2000247 Llinell Gymorth Trais yn y Cartref (24 oriau)

Os ydych yn teimlo mewn perygl peidiwch â bod ofn ffonio'r heddlu: 999