hands on faceАз съм се злоупотребява – какво да правя?

Ако се злоупотребява, тя може да помогне да се помни това:

  • Вие не сте сами. Една жена в четири се злоупотребява по време на живота си.
  • Не е нужно да се справи с това по своему.
  • За злоупотреба не е по твоя вина.
  • Не можете да промените партньора си.
  • Домашното насилие е против закона.

За подкрепа или да обсъдим вашите възможности обаждате безплатно и увереност:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5ч. от понеделник до петък)
  • 0808 2000247 Националната Гореща линия за домашното насилие (24 часа)

Ако смятате, изложени на риск, не се страхувайте да се обадя на полицията: 999