Apakah Penyalahgunaan Dalam Negeri?

Sejak April 2013, Penyalahgunaan Dalam Negeri telah ditakrifkan oleh Kerajaan sebagai

"Mana-mana kejadian atau corak kejadian mengawal, tingkah laku memaksa atau mengancam, keganasan atau penyalahgunaan antara mereka yang berusia 16 atau lebih yang menjadi atau pernah menjadi rakan kongsi intim atau ahli keluarga tanpa mengira jantina atau seksualiti. Ini boleh merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, jenis-jenis penyalahgunaan:

• psychological

• physical

• sexual

• financial

• emotional

Mengawal tingkah laku: pelbagai perbuatan yang direka untuk membuat orang bawahan dan / atau bergantung dengan mengasingkan mereka dari sumber-sumber sokongan, mengeksploitasi sumber dan keupayaan mereka untuk keuntungan peribadi, menafikan mereka cara-cara yang diperlukan untuk kemerdekaan, rintangan dan melarikan diri dan mengawal tingkah laku harian mereka.

Tingkah laku ugutan: sesuatu perbuatan atau corak tindakan serangan, ancaman, penghinaan dan ugutan atau penyalahgunaan lain-lain yang digunakan untuk mencederakan, menghukum, atau menakut-nakutkan mangsa mereka

Apa jua bentuk yang diperlukan, penderaan domestik jarang satu insiden-off, dan sebaliknya harus dilihat sebagai satu pola tingkah laku kesat dan kawalan di mana pendera bertujuan kuasa ke atas mangsa mereka. Biasanya penyalahgunaan melibatkan pola tingkah laku kesat dan mengawal, yang cenderung untuk menjadi lebih teruk dari masa ke masa. Penyalahgunaan boleh bermula pada bila-bila masa, pada tahun pertama, atau selepas bertahun-tahun hidup bersama-sama. Ia boleh bermula, terus, atau meningkat selepas pasangan telah dipisahkan dan boleh berlaku bukan sahaja di rumah tetapi juga di tempat awam.

Keganasan rumahtangga berlaku di seluruh masyarakat, tanpa mengira usia, jantina, bangsa, seksualiti, kekayaan, dan geografi.

Women’s Aid defines domestic abuse as an incident or pattern of incidents of controlling, coercive, threatening, degrading and violent behaviour, including sexual violence, by a partner or ex-partner. It is very common. In the vast majority of cases it is experienced by women and is perpetrated by men.