Mag-donate Pera

painted hands

  • 5 £ pagbili ng isa pang taong naghihirap mula sa karahasan sa tahanan ng isang bagong SIM card upang maaari nilang panatilihin ang mga ito selves safe at tumawag para sa tulong. Ang ilan ng mga tao na nakikipagtulungan kami sa hindi kailanman ay may access sa kanilang sariling telepono bago.
  • £ 10 binabayaran para sa isang pamilya upang tumakas ang kanilang mga tahanan kung saan sila ay nakakaranas ng karahasan sa tahanan at tumatagal ito sa panganlungan.
  • £ 25 pagbili ng pang-emergency na pagkain para sa isang pamilya fleeing domestic pag-abuso.
  • £ 100.00 ay sumusuporta sa personal na pag-unlad / edukasyon pagkakataon.
  • £200.00 goes towards Play Therapy to help children affected by domestic abuse.

Mag-click dito upang Mag-donate: www.localgiving.org.uk / MK-gawa