บริจาคเงิน

painted hands

  • 5 £ซื้อคนที่มีความทุกข์ทรมานจากความรุนแรงในครอบครัวซิมการ์ดใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถให้ตัวพวกเขาปลอดภัยและเรียกขอความช่วยเหลือ. บางคนที่เราทำงานด้วยไม่เคยมีการเข้าถึงไปยังโทรศัพท์ของตัวเองก่อน.
  • £ 10 จ่ายสำหรับครอบครัวหนีไปบ้านของพวกเขาที่พวกเขากำลังประสบความรุนแรงในครอบครัวและพาพวกเขาไปยังที่หลบภัย.
  • £ 25 ซื้ออาหารในกรณีฉุกเฉินสำหรับครอบครัวหนีการละเมิดในประเทศ.
  • £ 100.00 สนับสนุนการพัฒนาส่วนบุคคล / โอกาสในการศึกษา.
  • £200.00 goes towards Play Therapy to help children affected by domestic abuse.

คลิกที่นี่เพื่อบริจาค: www.localgiving.org.uk / mk-ACT