Dhurojnë të holla

painted hands

  • 5 £ blen dikush që vuan nga dhuna në familje një të ri kartë SIM në mënyrë që ata mund të mbajnë veten e tyre të sigurt dhe thirrje për ndihmë. Disa nga njerëzit që punojnë me të kurrë nuk kanë pasur qasje në telefonin e tyre para.
  • £ 10 për një familje paguan për të ikur në shtëpi të tyre, ku ata janë duke përjetuar dhunën në familje dhe i merr ato në strehën.
  • 25 £ blen ushqim emergjente për një familje të ikte abuzimit në familje.
  • 100,00 £ mbështet zhvillimin personal / Mundësitë e arsimit.
  • £200.00 goes towards Play Therapy to help children affected by domestic abuse.

Kliko këtu për Dhuroni: www.localgiving.org.uk / mk-akti