Донираат пари

painted hands

  • 5 £ купува некој кој страда од семејно насилство нова SIM картичка за да можат да ги чуваат самите безбедно и повик за помош. Некои од луѓето со кои работиме никогаш немале пристап до своите телефон пред.
  • £ 10 плаќа за едно семејство да ги напуштат своите дом, каде што тие се соочуваат со семејно насилство и ги зема на засолниште.
  • 25 £ купува храна за вонредни ситуации за семејството бегаат домашното насилство.
  • 100,00 £ поддржува личен развој / образовните можности.
  • £200.00 goes towards Play Therapy to help children affected by domestic abuse.

Кликни тука за да Донирај: www.localgiving.org.uk / mk-дело