Cyfrannwch Arian

painted hands

  • £ 5 yn prynu rhywun sy'n dioddef o drais yn y cartref cerdyn sim newydd fel y gallant gadw eu hunain yn ddiogel ac yn galw am gymorth. Nid oedd rhai o'r bobl rydym yn gweithio gyda nhw wedi cael mynediad at eu ffôn eu hunain cyn.
  • £ 10 yn talu am y teulu i ffoi o'u cartref lle maent yn dioddef trais yn y cartref ac yn mynd â nhw i'r lloches.
  • £ 25 yn prynu bwyd mewn argyfwng ar gyfer teulu sy'n ffoi rhag cam-drin domestig.
  • £ 100.00 cefnogi datblygiad personol / cyfleoedd addysg.
  • £200.00 goes towards Play Therapy to help children affected by domestic abuse.

Cliciwch yma i Roi: www.localgiving.org.uk / mk-act