เราเข้าใจ. คุณไม่ได้คนเดียว. คุณมีทางเลือก.

MK-ACT บริการแทรกแซงความรุนแรงในครอบครัว
การจัดการโดยการปฐมพยาบาล MK สตรี

กรุณาติดต่อเราสำหรับ:
แนะนำที่เป็นความลับ
การสนับสนุนและข้อมูล
เข้าที่พักฉุกเฉิน

สายด่วน: 0344 375 4307 เวลาทำการ
ส่งอีเมล์ไปที่: info@MK-ACT.org

กรุณาติดต่อเราสำหรับ:
สอบถามเรื่องการระดมทุนหรือถ้าคุณมีความสนใจในการสนับสนุนเรา

ส่งอีเมล์ไปที่: Lolly@MK-ACT.org

MK-Act Domestic Abuse Intervention Services is committed to operating in a way that complies with the Data Protection Act 1998. We will therefore follow procedures which aim to ensure that all employees, contractors, consultants, partners or other services or agents who have access to any personal data held by or on behalf of the us are fully aware of and abide by their duties under the Data Protection Act 1998. Our Data Protection Officer is Susan Burke CEO sue.burke@mk-act.org