ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ. ທ່ານບໍ່ຢ່າງດຽວ. ທ່ານມີທາງເລືອກ.

MK-ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບໍລິການແຊກແຊງຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນປະເທດ
ຄຸ້ມຄອງໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອ MK ຂອງແມ່ຍິງ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບ:
ຄໍາປຶກສາເປັນຄວາມລັບ
ສະຫນັບສະຫນູນແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ການເຂົ້າເຖິງທີ່ພັກສຸກເສີນ

Helpline: 0344 375 4307 ຊົ່ວໂມງທີ່ຫ້ອງການ
ເບິ່ງພວກເຮົາ: info@MK-ACT.org

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບ:
inquires Fundraising ຫຼື​ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ພວກ​ເຮົາ

ເບິ່ງພວກເຮົາ: Lolly@MK-ACT.org

MK-Act Domestic Abuse Intervention Services is committed to operating in a way that complies with the Data Protection Act 1998. We will therefore follow procedures which aim to ensure that all employees, contractors, consultants, partners or other services or agents who have access to any personal data held by or on behalf of the us are fully aware of and abide by their duties under the Data Protection Act 1998. Our Data Protection Officer is Susan Burke CEO sue.burke@mk-act.org