אנו מבינים. אתה לא לבד. יש לך אפשרויות בחירה.

שירותי התערבות אלימות במשפחת הח"כ-ACT
מנוהל על ידי סיועו של ח"כ הנשים

צור קשר לקבלה:
עצה סודית
תמיכה ומידע
גישה ללינת חירום

קו סיוע: 0344 375 4307 שעתי עבודה
שלח לנו: info@MK-ACT.org

צור קשר לקבלה:
חוקרת גיוס כספים או אם אתה מעוניין בתמיכתנו

שלח לנו: Lolly@MK-ACT.org

MK-Act Domestic Abuse Intervention Services is committed to operating in a way that complies with the Data Protection Act 1998. We will therefore follow procedures which aim to ensure that all employees, contractors, consultants, partners or other services or agents who have access to any personal data held by or on behalf of the us are fully aware of and abide by their duties under the Data Protection Act 1998. Our Data Protection Officer is Susan Burke CEO sue.burke@mk-act.org