Κατανοούμε. Δεν είστε μόνοι. Θα έχετε επιλογές.

MK-ACT Εσωτερικού Υπηρεσίες Παρέμβαση Βία
Υπεύθυνη για τη διαχείριση βοήθειας MK των γυναικών

Επικοινωνήστε μαζί μας για:
Εμπιστευτικές συμβουλές
Υποστήριξη και Πληροφοριών
Η πρόσβαση στη στέγαση έκτακτης ανάγκης

Γραμμή: 0344 375 4307 Ώρες γραφείου
Στείλτε μας email στο: info@MK-ACT.org

Επικοινωνήστε μαζί μας για:
Διερωτάται Fundraising ή αν ενδιαφέρεστε για την υποστήριξη μας

Στείλτε μας email στο: Lolly@MK-ACT.org

MK-Act Domestic Abuse Intervention Services is committed to operating in a way that complies with the Data Protection Act 1998. We will therefore follow procedures which aim to ensure that all employees, contractors, consultants, partners or other services or agents who have access to any personal data held by or on behalf of the us are fully aware of and abide by their duties under the Data Protection Act 1998. Our Data Protection Officer is Susan Burke CEO sue.burke@mk-act.org