MK-Akti është specialist në familje Dhuna në shërbim për MK, autorizuar në 2008 nga Milton Keynes dhe menaxhohet nga Këshilli i Ndihmës Milton Keynes Gruas.

Shërbimeve të ofruara

  • Ndërhyrja kriza (CIS) - Helpline, qasje në këshilla e informacionit, mbështetje, strehim emergjent. CIS service is for male and female clients escaping a partner, ex partner (including same sex relationships) or a family member.
  • Strehim emergjent - Strehim Qëllimi ndërtuar për 28 familjet me mbështetje nga punëtorët kyçe. Refuge is for female clients and their children only.
  • Fëmijët dhe të rinjtë e Shërbimit - Për banorët e strehimit
  • Puna Group - Programi Liria, El-Hifzat Ilam (hartuar nga MK-ACT për gratë nga një sfond të pakicave etnike)
  • Stërvitje: MK ACT offers specialist Domestic Abuse Training for organisations and companies. For more details and costs please email Amanda@mk-act.org
  • Fresh start: A programme of integrated individual sessions designed to change the behaviour of those who use domestic abuse, ndërsa ofruar mbështetje për partnerët dhe partnerët ish të pjesëmarrësve në programin e

Shkarko Fletushkat

pdf3