МК-Законот е специјалист семејно насилство услуга за МК, овластена во 2008 од Милтон Кејнс Советот и раководен од помош Милтон Кејнс жените.

Услуги обезбедени

  • Кризна интервенција (ЗНД) - Линија за помош, пристап до информации совети, поддршка, итна засолниште. CIS service is for male and female clients escaping a partner, ex partner (including same sex relationships) or a family member.
  • Итна засолниште - Намена изградена сместување за 28 семејства со поддршка од клучните работници. Refuge is for female clients and their children only.
  • Децата и младите луѓе служба - За жителите на домот
  • Групна работа - Слобода Програмата, Ел-Hifzat Ilam (осмислена од страна на МК-Законот за жени од етничко малцинство позадина)
  • Обука: MK ACT offers specialist Domestic Abuse Training for organisations and companies. For more details and costs please email Amanda@mk-act.org
  • Fresh start: A programme of integrated individual sessions designed to change the behaviour of those who use domestic abuse, додека обезбедување на поддршка на партнери и екс партнери на учесниците на програмата

Преземете Летоци

pdf3