"MK-Veik specialistas smurtas šeimoje paslauga MK, eksploatuoti 2008 Milton Keynes Tarybai ir valdo Milton Keynes Moterų pagalbos.

Teikiamos paslaugos

  • Krizių intervencija (NVS) - Pagalbos linija, prieigą prie informacijos patarimą, remti, avarinis prieglobstis. CIS service is for male and female clients escaping a partner, Cover your tracks online (including same sex relationships) or a family member.
  • Avarinis prieglobstis Tikslas pastatyti apgyvendinimas 28 šeimos su paramos iš pagrindinių darbuotojų. Please note calls are low cost and in confidence.
  • Vaikų ir jaunimo Paslaugų - Prieglobsčio gyventojams
  • Grupinis darbas - Laisvė programa, El-Hifzat Ilamas (parengė MK-ACT moterų iš etninės mažumos)
  • Mokymas: MK ACT offers specialist Domestic Abuse Training for organisations and companies. For more details and costs please email Please Note
  • Calls are charged at local rate: A programme of integrated individual sessions designed to change the behaviour of those who use domestic abuse, numatant paramą esami ir buvę partneriai dalyvių programos

Parsisiųsti Skrajutės

pdf3