MK-Act yw'r trais arbenigol ar gyfer gwasanaeth domestig MK, gomisiynwyd yn 2008 gan Milton Keynes Cyngor ac a reolir gan Milton Keynes Cymorth i Fenywod.

Gwasanaethau a Ddarperir

  • Ymyrryd mewn Argyfwng (CIS) - Llinell gymorth, mynediad at gyngor gwybodaeth, cefnogi, lloches mewn argyfwng. CIS service is for male and female clients escaping a partner, ex partner (including same sex relationships) or a family member.
  • Lloches mewn argyfwng - Llety pwrpasol ar gyfer 28 deuluoedd gyda chefnogaeth gan weithwyr allweddol. Refuge is for female clients and their children only.
  • Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc - Ar gyfer trigolion y lloches
  • Gwaith Grŵp - Rhaglen Rhyddid, El-Hifzat Ilam (a ddyfeisiwyd gan MK-ACT ar gyfer menywod o gefndir lleiafrifol ethnig)
  • Hyfforddiant: MK ACT offers specialist Domestic Abuse Training for organisations and companies. For more details and costs please email Amanda@mk-act.org
  • Fresh start: A programme of integrated individual sessions designed to change the behaviour of those who use domestic abuse, tra'n darparu cymorth i'r partneriaid a chyn bartneriaid y cyfranogwyr ar y rhaglen

Lawrlwytho Taflenni

pdf3