МК-Act е специалист домашно насилие за MK, в експлоатация през 2008 от Милтън Кейнс Съвета и управлява от помощ Milton Keynes жените.

Услугите, предоставяни

  • Кризисна интервенция (ОНД) - Телефонна линия, достъп до информация, съвети, подкрепа, спешна убежище. CIS service is for male and female clients escaping a partner, ex partner (including same sex relationships) or a family member.
  • Аварийно убежище - Построена за целта настаняване за 28 семейства с подкрепа от ключовите работници. Refuge is for female clients and their children only.
  • Децата и младите хора - За жителите на убежище
  • Груповата работа - Свобода програма, El-Hifzat Ilam (разработен от MK-ACT за жени от етническо малцинство)
  • Обучение: MK ACT offers specialist Domestic Abuse Training for organisations and companies. For more details and costs please email Amanda@mk-act.org
  • Fresh start: A programme of integrated individual sessions designed to change the behaviour of those who use domestic abuse, като същевременно осигуряват подкрепа на партньори и бивши партньори на участниците по програмата

Изтеглете Листовки

pdf3