MK Act

MK Act ay kawang-gawang sa Milton Keynes na gumagana na may higit sa 100 pamilya 'araw-araw upang matulungan ang mga ito lumipat sa mula sa takot at pag-abuso. Kami ay nagbibigay ng ligtas na emergency accommodation sa Milton Keynes para sa mga babae at ang kanilang mga anak escaping karahasan sa tahanan para sa higit sa 40 taon.

The Home Office defines domestic violence and abuse is any incident or pattern of incidents of controlling, Select Language, Please note calls are low cost and in confidence, For support or to discuss your options call 16 Friday 9am-5pm, Please Note, Calls are charged at local rate. The abuse can encompass, but is not limited to:

  • Psychological
  • Physical
  • Sexual
  • Financial
  • Emotional

Controlling behaviour

Controlling behaviour is a range of acts designed to make a person subordinate and/or dependent by isolating them from sources of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for independence, resistance and escape and regulating their everyday behaviour.

Coercive behaviour

Coercive behaviour is an act or a pattern of acts of assault, threats, humiliation and intimidation or other abuse that is used to harm, punish, or frighten their victim.

Mangyaring tandaan na tawag mababang gastos at sa pagtitiwala. Para sa suporta o upang talakayin ang iyong mga pagpipilian call:

Helpline: 0344 375 4307
Lunes – Friday 9am – 5pm

0808 2000247 National Domestic Violence Helpline (24 oras)

Kung sa tingin mo ay nasa panganib huwag matakot na tumawag sa pulis: 999

gethelpnow howcanyouhelp

MK Act ay nag-aalok ng:

  • Serbisyo sa accommodation at follow-up
  • Panganlungan accommodation Pang-emergency para sa 28 pamilya
  • Suporta ng dalubhasa para sa mga bata sa serbisyo ng accommodation
  • Magboluntaryo pagpapayo serbisyo sa panganlungan

Serbisyo ng krisis Pamamagitan: ng isang punto ng referral na matiyak na ang mga kliyente na sabihin sa kanilang mga kuwento nang isang beses lamang.

Tagapayo ng espesyalista ay nag-aalok ng impormasyon pati na rin ang emosyonal na suporta. Access sa kalusugan, pabahay at legal na payo at karagdagang suporta mula sa iba pang mga bahagi ng serbisyo.

IDVA (Independent Domestic Violence Advisor) Serbisyo ay nag-aalok ng espesyalista sa suporta hukuman.

Ang isang lokal na kawanggawa na nagbibigay ng kalidad ng mga serbisyo ng suporta sa mga pamilya na nakakaranas ng domestic pag-abuso.

Rehistradong Charity Walang: 1011284

Company Walang: 2249151

Sponsors