MK lagen

MK lagen är en välgörenhetsorganisation i Milton Keynes som arbetar med över 100 familjer "varje dag för att hjälpa dem att gå vidare från fruktan och övergrepp. Vi har tillhandahålla säkra nödbostäder i Milton Keynes för kvinnor och deras barn flyr våld för över 40 år.

The Home Office defines domestic violence and abuse is any incident or pattern of incidents of controlling, coercive, threatening behaviour, violence or abuse between those aged 16 or over who are, or have been, intimate partners or family members regardless of gender or sexuality. The abuse can encompass, but is not limited to:

  • Psychological
  • Physical
  • Sexual
  • Financial
  • Emotional

Controlling behaviour

Controlling behaviour is a range of acts designed to make a person subordinate and/or dependent by isolating them from sources of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for independence, resistance and escape and regulating their everyday behaviour.

Coercive behaviour

Coercive behaviour is an act or a pattern of acts of assault, threats, humiliation and intimidation or other abuse that is used to harm, punish, or frighten their victim.

Observera samtal är låg kostnad och i förtroende. För support eller diskutera dina alternativ kallar:

Hjälplinje: 0344 375 4307
Måndag – Friday 9am – 5pm

0808 2000247 Nationella våld i hemmet Helpline (24 timmar)

Om du känner i riskzonen inte rädd att ringa polisen: 999

gethelpnow howcanyouhelp

MK lagen erbjuder:

  • Boende och uppföljning Tjänster
  • Akut tillflykt boende för 28 familjer
  • Specialiststöd för barn i boendet
  • Volontär rådgivningstjänst i fristaden

Krisinsatser service: en enda remiss som garanterar kunderna berätta sin historia en gång.

Specialist rådgivare erbjuder information samt känslomässigt stöd. Tillgång till hälso-, bostäder och juridisk rådgivning och ytterligare stöd från andra delar av tjänsten.

IDVA (Oberoende våld i hemmet Advisor) Service erbjuder supportspecialist domstol.

En lokal välgörenhetsorganisation som tillhandahåller tjänster av hög kvalitet stöd till familjer upplever våld i hemmet.

Registrerad välgörenhetsorganisation Nej: 1011284

Company Ingen: 2249151

Sponsorer