МК акт

МК акт е добротворна во Милтон Кејнс која работи со над 100 семејства секојдневно да им помогне да се движи од страв и злоупотреба. Ние сме биле обезбедување на безбедна итни сместување во Милтон Кејнс за жените и нивните деца побегне од домашното насилство над 40 години.

The Home Office defines  domestic violence and abuse is any incident or pattern of incidents of controlling, coercive, threatening behaviour, violence or abuse between those aged 16 or over who are, or have been, intimate partners or family members regardless of gender or sexuality. The abuse can encompass, but is not limited to:

  • Psychological
  • Physical
  • Sexual
  • Financial
  • Emotional

Controlling behaviour

Controlling behaviour is a range of acts designed to make a person subordinate and/or dependent by isolating them from sources of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for independence, resistance and escape and regulating their everyday behaviour.

Coercive behaviour

Coercive behaviour is an act or a pattern of acts of assault, threats, humiliation and intimidation or other abuse that is used to harm, punish, or frighten their victim.

Please note calls are low cost and in confidence. For support or to discuss your options call:

Телефонска линија за помош: 0344 375 4307
Понеделник – Friday 9am – 5pm

0808 2000247 Националниот семејно насилство линија за помош (24 часа)

Ако сметаш дека се изложени на ризик не се плашете да се јавите во полицијата: 999

gethelpnow howcanyouhelp

МК Законот нуди:

  • Сместување и следење услуги
  • Итна засолниште за сместување на 28 семејства
  • Специјалист за поддршка на децата во сместување
  • Волонтираат советодавни услуги во засолниште

Кризна интервенција Користење: единствена точка на упатување кој обезбеди клиенти им ја раскажуваат нивната приказна само еднаш.

Специјалист советници нудат информации, како и емоционална поддршка. Пристап до здравствени, домување и правни совети и понатамошна поддршка од други делови на услугата.

IDVA (Независно семејно насилство советник) Сервисот нуди специјалист суд поддршка.

Еден локален добротворна организација која обезбедува квалитетни услуги за поддршка на семејствата доживува семејно насилство.

Регистрирана добротворна организација Не: 1011284

Компанијата Не: 2249151

Спонзори