MK Lwa

MK Lwa se yon charite nan Milton Keynes ki travay avèk plis pase 100 'fanmi yo chak jou yo ede yo deplase sou soti nan laperèz ak abi. Nou yo te bay an sekirite aranjman ijans nan Milton Keynes pou fanm ak timoun yo chape vyolans domestik pou plis pase 30 ane.

* Plis pase 2 women a week killed by partners or ex-partners.
* 1 in 4 fanm ak 1 innan moun nan UK a pral gen eksperyans nan vyolans domestik nan lavi yo.

Tanpri apèl nòt yo pri ki ba ak nan konfyans. Pou sipò oswa diskite sou opsyon ou rele:

Asistans telefonik pou: 0344 375 4307
Lendi – Vandredi 9am – 5pm

0808 2000247 Nasyonal Vyolans Domestik Liy Asistans (24 èdtan)

Si ou santi ou nan risk pa bezwen pè yo rele polis la: 999

gethelpnow howcanyouhelp

MK Lwa ofri:

  • Akomodasyon ak sèvis suivi
  • Ijans refij aranjman pou 28 fanmi yo
  • Sipò Espesyalis pou timoun yo nan sèvis la aranjman
  • Volontè sèvis konsèy nan refij la

Kriz Entèvansyon Sèvis: yon sèl pwen nan referans ki asire kliyan rakonte istwa yo sèlman yon fwa.

Konseye Espesyalis ofri enfòmasyon kòm byen ke sipò emosyonèl. Aksè nan sante, lojman ak konsèy legal ak plis sipò nan men nan lòt pati nan sèvis la.

IDVA (Endepandan Vyolans Domestik Konseye) Sèvis ofri sipò tribinal espesyalis.

Yon charite lokal ki bay sèvis sipò bon jan kalite nan fanmi ki gen domestik abi.

Registered Charity Pa gen: 1011284

Konpayi Pa gen: 2249151

Sipòtè