MK Lwa

MK Lwa se yon charite nan Milton Keynes ki travay avèk plis pase 100 'fanmi yo chak jou yo ede yo deplase sou soti nan laperèz ak abi. Nou yo te bay an sekirite aranjman ijans nan Milton Keynes pou fanm ak timoun yo chape vyolans domestik pou plis pase 40 ane.

The Home Office defines domestic violence and abuse is any incident or pattern of incidents of controlling, coercive, threatening behaviour, violence or abuse between those aged 16 or over who are, or have been, intimate partners or family members regardless of gender or sexuality. The abuse can encompass, but is not limited to:

  • Psychological
  • Physical
  • Sexual
  • Financial
  • Emotional

Controlling behaviour

Controlling behaviour is a range of acts designed to make a person subordinate and/or dependent by isolating them from sources of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for independence, resistance and escape and regulating their everyday behaviour.

Coercive behaviour

Coercive behaviour is an act or a pattern of acts of assault, threats, humiliation and intimidation or other abuse that is used to harm, punish, or frighten their victim.

Tanpri apèl nòt yo pri ki ba ak nan konfyans. Pou sipò oswa diskite sou opsyon ou rele:

Asistans telefonik pou: 0344 375 4307
Lendi – Vandredi 9am – 5pm

0808 2000247 Nasyonal Vyolans Domestik Liy Asistans (24 èdtan)

Si ou santi ou nan risk pa bezwen pè yo rele polis la: 999

gethelpnow howcanyouhelp

MK Lwa ofri:

  • Akomodasyon ak sèvis suivi
  • Ijans refij aranjman pou 28 fanmi yo
  • Sipò Espesyalis pou timoun yo nan sèvis la aranjman
  • Volontè sèvis konsèy nan refij la

Kriz Entèvansyon Sèvis: yon sèl pwen nan referans ki asire kliyan rakonte istwa yo sèlman yon fwa.

Konseye Espesyalis ofri enfòmasyon kòm byen ke sipò emosyonèl. Aksè nan sante, lojman ak konsèy legal ak plis sipò nan men nan lòt pati nan sèvis la.

IDVA (Endepandan Vyolans Domestik Konseye) Sèvis ofri sipò tribinal espesyalis.

Yon charite lokal ki bay sèvis sipò bon jan kalite nan fanmi ki gen domestik abi.

Registered Charity Pa gen: 1011284

Konpayi Pa gen: 2249151

Sipòtè