MK Ddeddf

MK Ddeddf yn elusen yn Milton Keynes sydd yn gweithio gyda dros 100 teuluoedd 'bob dydd i'w helpu i symud ymlaen o ofn a chamdriniaeth. Rydym wedi bod yn darparu llety brys diogel yn Milton Keynes i ferched a'u plant sy'n dianc rhag trais yn y cartref am dros 30 mlynedd.

* Dros 2 women a week killed by partners or ex-partners.
* 1 in 4 menywod a 1 yn 6 Bydd dynion yn y DU yn dioddef trais yn y cartref yn ystod eu hoes.

Sylwer galwadau cost isel ac yn gyfrinachol. I gael cefnogaeth neu i drafod eich opsiynau galw:

Llinell Gymorth: 0344 375 4307
Dydd Llun – Friday 9am – 5pm

0808 2000247 Llinell Gymorth Trais yn y Cartref (24 oriau)

Os ydych yn teimlo mewn perygl peidiwch â bod ofn ffonio'r heddlu: 999

gethelpnow howcanyouhelp

MK Ddeddf yn cynnig:

  • Gwasanaethau Llety a Dilyn i fyny
  • Lety lloches argyfwng ar gyfer 28 teuluoedd
  • Cefnogaeth arbenigol i blant yn y gwasanaeth llety
  • Gwirfoddolwyr gwasanaeth cwnsela yn y lloches

Gwasanaeth Ymyrryd mewn Argyfwng: un pwynt cyfeirio sy'n sicrhau bod cleientiaid yn adrodd eu hanes unwaith yn unig.

Ymgynghorwyr arbenigol yn cynnig gwybodaeth yn ogystal â chefnogaeth emosiynol. Mynediad i iechyd, tai a chyngor cyfreithiol a chymorth pellach oddi wrth rannau eraill o'r gwasanaeth.

IDVA (Ymgynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig) Gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth llys arbenigol.

Mae elusen leol sy'n darparu gwasanaethau cymorth o ansawdd i deuluoedd sy'n profi cam-drin domestig.

Elusen Gofrestredig Rhif: 1011284

Rhif y Cwmni: 2249151

Noddwyr